GRANT im. KOWALEWSKIEJ NA UCZESTNICTWO W ICM 2022


Polskie Towarzystwo Matematyczne przy współpracy z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym Międzynarodowego Kongresu Matematyków ICM 2022, który odbędzie się 6-14 lipca 2022 w Petersburgu w Rosji, zaprasza do składania wniosków o grant Kowalewskiej. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie udziału młodych matematyków w ICM 2022 poprzez zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa (opłata konferencyjna, wiza do Rosji) i lokalnych kosztów pobytu w Petersburgu.

Kto może złożyć wniosek: Osoba, której głównym miejscem zatrudnienia bądź studiów jest uczelnia wyższa lub instytut naukowy w Polsce i która otrzymała stopień doktora po 01.01.2015* lub której praca nad doktoratem jest w fazie zaawansowanej.

Sposób składania wniosku: Należy zarejestrować się na ICM 2022, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy wpisać numer rejestracji ICM 2022, przesłać plik pdf z CV i listą publikacji oraz podać e-mail osoby piszącej list rekomendacyjny (w przypadku doktorantów - promotora doktoratu).

Do kiedy można złożyć wniosek: 31.10.2021.

Grant Kowalewskiej nie pokrywa kosztów podróży.** Dla ograniczonej liczby kandydatów istnieje możliwość starania się o dofinansowanie podróży ze środków Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2021.
       W razie pytań, prosimy o kontakt na adres: icm22pol@ptm.org.pl